Sobotní akademie pro pedagogy

Sobotní akademie pro pedagogy je určena pro učitele základních a středních škol, kteří chtějí přemýšlet o předmětu, který vyučují, v rozšířené perspektivě. Program teoreticky i prakticky ukáže, jak se současné umění dotýká problémů současného světa a jak pracuje s různými oblastmi vědění a praxe. Uznávaný kurátor i samotní umělci vám pomohou nejen se lépe zorientovat ve složité struktuře umělecké scény posledních dvou dekád, ale především si společně probereme řadu možností, okruhů a témat, jimiž se umění dneška zaobírá. Naznačíme také, že příklady ze současného umění lze využít při výuce různých předmětů i zapojit do jednotlivých fází pedagogického procesu. Akademie je otevřená pro pedagogy s jakoukoli aprobací (nejen humanitních předmětů), pro něž jsou nové formy poznání a prožitky důležitou součástí výkonu profese i života. V neposlední řadě Akademie slouží také jako ukázka toho, co nabídne podobně zaměřená dvoudenní letní škola plánovaná na srpen 2018.

Hosté:

Jiří Franta a David Böhm, umělci
Jan Zálešák, historik umění, kurátor, teoretik a publicista

Harmonogram:

9.30 registrace, ranní káva (galerie PLATO)

10.00 úvodní slovo ředitele PLATO

10.15 přednáška Jana Zálešáka Umění po roce 2000 a diskuse

12.00 oběd v galerii

13.00 přesun do Bauhausu, odpolední káva

13.15 Iveta Horáková a Alice Sovadinová: edukační programy v PLATO

13.30 – 15.30 Jiří Franta a David Böhm – projekt určený pedagogům

Místo konání: PLATO, Kancelář pro umění (Českobratrská 14) a bývalý Bauhaus (Janáčkova 22)
Zápisné: 200 Kč (zahrnuje lektorné, materiál, občerstvení a oběd)
Kapacita: 15 osob
Pořádá: PLATO Ostrava, příspěvková organizace
Rezervace a další informace: Mgr. Iveta Horáková, T: 727 952 712, E: iveta.horakova@plato-ostrava.cz