Zase je tady sobota, a to znamená jediné – rodinnou výtvarnou dílnu v 8smičce! Od dvou do pěti pro rodiče i pro děti kreativní tvoření – vždy na jiné téma a s jiným lektorem, tentokrát s Markétou Brávkovou

 

Zaposlouchejme se do ticha. Co slyšíme? Jaké zvuky či hluky nás obklopují? Pojďme je zkusit napodobit. Vytvoříme spolu kinetické sochy, které nevydrží chvíli v klidu a bez přestání se hýbou, mihotají, šumí a hlučí. Při vyrábění jednoduchého kinetického objektu budeme trénovat jemnou motoriku a zároveň se ponoříme do tajů fyziky, která je při tvorbě kinetických soch klíčová.