Jan Palach – naše svědomí…

16. ledna 2019 uplyne 50 let od sebeobětavého apelu Jana Palacha. Projekt Jan Palach – naše svědomí… by měl přispět k důstojnému připomenutí této osobnosti a současně i k celospolečensky aktuálnímu připomenutí hlubokého smyslu a poslání oběti Jana Palacha. Projekt se uskuteční v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou, FF UK, Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních  režimů ČR, Českou televizí, Ekumenickou radou církví ČR a zastupitelskými úřady Polské republiky, Maďarska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Německa.

Více o akci Jan Palach – naše svědomí… >

 

Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi k pomníku Jana Palacha

V rámci výročí 50 let od činu Jana Palacha bude realizován výtvarný workshop, během kterého se budeme inspirovat pomníkem Jana Palacha (instalace Dům matky a Dům syna) a dalšími díly Johna Hejduka. Prozkoumáme jeho tvorbu z odlišných úhlů pohledu – v různých rovinách, kontextech a souvislostech. Z krabiček nejrůznějších barev a velikostí vytvoříme na velkou plochu stolu model-miniaturu fiktivního dynamického města s jeho ulicemi a rozmanitými čtvrtěmi i výraznými výškovými budovami, kam si každý umístí svůj 3D objekt, přičemž tvary budov budou volně inspirovány typickými rysy „domů“ Johna Hejduka. Představíme si, že pozorujeme z ptačí perspektivy půdorys velkoměsta, strukturu živého organismu, plného „domů“ – nejen jako budov, ale symbolicky také jako živých bytostí. Děti a další návštěvníci budou dále navrhovat experimentální a fiktivní pomníky, objekty, sochy a instalace do veřejného prostoru – budou je zakreslovat do reprodukcí fotografií náměstí Jana Palacha a Alšova nábřeží.

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

 

ve spolupráci s
Palach 2019

 

kontakt
edukační aktivity GHMP
+420 725 811 936
vzdelavani@ghmp.cz