Přijměte srdečné pozvání na ukončení projektu Socha pro Plzeň

Autoři: Matej Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Kurátor výstavy Zen Plzeň/Město jako výstava: Rostislav Koryčánek
Termín dernisáže: úterý 20. 10. od 17 hodin
Místo: Smetanovy sady, Plzeň (před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje)

Projekt Socha pro Plzeň reprezentuje snahu o (sebe)kritickou reflexi dosahu současného uměleckého provozu ve vazbě na utváření veřejného prostoru a profesní odpovědnosti.

Více info. o projektu: https://www.facebook.com/events/413376478829288/