Komentovaná prohlídka představující osobnosti českého sochařství 2. poloviny 20. století (Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Aleš Veselý, Jaroslav Róna, ad.) s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou v zahradách kláštera svaté Anežky České.

 

místo setkání: u pokladny Anežského kláštera 

rezervace: GoOut