Irena Blühová, z cyklu Život a práca bačov, pastierov a honelníkov: Harmonikár. Originální pozitiv 1926 (autorská kopie 70./80. roky 20. století) Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava, Slovensko

“Matka” slovenské sociální fotografie, aktivistka a studentka Bauhausu. Nejen tyto role zastávala etablovaná slovenská fotografka Irena Blühová (1904–1991), jejíž tvorba u nás zatím nikdy nebyla prezentována jako komplexní celek. Výstava si klade za cíl představit autorčino dílo komplexně, přiblížit méně známé polohy její tvorby, a zároveň ji zasadit do dobového kontextu meziválečné vizuální kultury prvorepublikového Československa. O tom, že autorčino dílo společností stále rezonuje, svědčí i intervence do výstavy, skrze níž na něj reaguje grafická umělkyně Claudia Schramke.