Sofia Prusali Kalliotzi vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu v Ostravě, obor grafika pod vedením akademického malíře Karla Žaludy a dále obor malba pod vedením akademického malíře Daniela Balabána na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity.

 

Vytváří převážně olejomalby na plátnech a tématy jejich obrazů jsou vzpomínky na milované Řecko (jenž je její vlastí a druhým domovem), lidé, místa a jejich příběhy. Obrazy promlouvají k divákům jazykem čitelným, prostým a poetickým.

 

kurátor: Jiří Surůvka