Výstava Sonberk všemi smysly prezentuje výběr ze sbírky První slovenské investiční skupiny, která patří do portfolia majitelů Sonberku. Kolekci tvoří díla významných slovenských autorů počínaje šedesátými roky, těch, kteří prolomili diktát socialistického realizmu. Informel uvolnil jejich malířský talent, konstruktivismem vyjádřili obdiv k technické civilizaci, pop-art a nová figurace byla pro ně výzvou reagovat na současnou společnost aktuálně. Vícero vystavujících jsou zároveň akčními a konceptuálními umělci, další reflektují ve svých autorských poetikách samotný svět umění, nejmladší se rezervovaně vyjadřují k současnosti. Společným jmenovatelem většiny prezentovaných autorů je jejich příslušnost k neoficiální výtvarné scéně 70-tých a 80-tých let XX. století: nevzdali se svých uměleckých představ a ideologiemi vyloučeni z veřejného života tvořili svobodně. Vícero z nich jsou dnes mezinárodně uznávaní.

Výstava dále zahrnuje fotografie realizovaného návrhu stavby vinařství od architekta Josefa Pleskota. Prezentovány jsou i další soutěžní návrhy od Mira Hermana, Vlada Miluniče a Svatopluka Sládečka. To vše v kontextu vinařského domu Sonberk, vítěze soutěže České vinařství 2013.

Kurátoři výstavy:

Zuzana Bartošová, Ph.D.
(výtvarné umění)

Ing. Fedor malík, Dr.Sc.
(víno)

Prof. PhDr. Rostislav Švácha
(architektura)