Doprovodný program Sonic Circuits rozšiřuje výstavu Zvuky / Kódy / Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění o sérii představení a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu, v baletním sále paláce Colloredo-Mansfeld nebo ve veřejném prostoru. Program začíná s předstihem již 26. března koncertem britského hudebníka a zvukového umělce Leeho Pattersona a ukončen bude audiovizuální performancí Christiny Della Giustiny. Jednotlivé večery nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tématizují v časoprostorových, matematických, performativních nebo společenských kontextech. Série Sonic Circuits je nejen sonda do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šance nahlédnout do mezinárodní scény zvukového a audiovizuálního umění.

//

Setkání různých forem, avšak vystavěných na podobných principech: statický zvuk, dynamický obraz, repetitivní struktury, dlouhé plynoucí tóny. Atmosférický dialog je založen na primárních vlastnostech zvuku i obrazu: jde o akustický objekt a hru se světlem. Zvuky napjaté struny, frekvence, témbr, ostrost a rychlost jsou interpretovány světelnými plochami. 

Martin Janíček (1961) je výtvarný umělec, hudebník, zvukový umělec, sochař a konstruktér hudebních nástrojů. Žije a pracuje v Praze. Zajímá se o akustické kvality materiálů a prostorů. Sestavuje autorské hudební nástroje, vytváří interaktivní zvukové objekty a instalace, rozhlasové projekty, vizuální partitury, prostorové kompozice. Studoval na AVU v ateliéru Miloše Šejna. Společně s Tomášem Žižkou realizoval řadu projektů v rámci sdružení mamapapa. Spolupracuje s řadou výtvarných umělců a hudebníků, například s Petrem Niklem, Petrem Ferencem, Michaelem Deliou a dalšími.

Pavel Mrkus (1970) vytváří prostorové audiovizuální instalace, site-specific projekty a videa, kde pracuje s dichotomií a ambivalentními vazbami obrazu a zvuku, jež posouvá do nových významových rovin. V poslední době ve své tvorbě reaguje na otázky antropocénu a zkoumá vazby virtuálního a reálného životního prostoru. V živých videoprojekcích spolupracuje s hudebníky (Pavel Fajt, Martin Švarc) a balancuje často na pomezí přímé improvizace a audio-reaktivních digitálně generovaných prvků v reálném čase. Mrkus společně s Danielem Hanzlíkem založil ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde v současnosti působí ve funkci děkana.