Okno k oknu / window to window je výstavní projekt mezi dvěma továrnami, Koh-i-noor v Praze a Quaker Oats v Cedar Rapids, lowa, USA. Záměrem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog mezi dvěma historicky významnými továrnami, poskytnout vhled do dědictví těchto míst skrze materiál nashromážděný v jejich prostředí. Vše začíná v Koh-i-noor. Umělkyně Sonya Darrow vytvořila pro Galerii KIN jídelna výstavu odrážející kulturní dědictví jejího dědečka a jejího tatínka, kteří v továrně Quaker Oats pracovali. Jejich odkaz je zprostředkován skrze soubor archivních materiálů, jež otec /Gayne Darrow/ a dědeček /Erwin Darrow/ poskytli. Erwin Darrow v továrně jako umělec sám působil.
Sonya pro výstavu vyrobila prošívanou ozdobnou deku z kusů látek, ručníků, oblečení a starých pytlů používaných v továrně Quaker Oats. Každý jednotlivý kousek materiálu s sebou nese příběh člověka, jenž se podílel na jeho sběru. Tato pokrývka je poctou všem řemeslníkům a pracovníkům.
Titulní obrázek výstavy zpodobňuje umělkyni a jejího dědečka stojící před jejich uměleckými výtvory: před řezbářským dílem a před uměním z textilu. Součástí výstavy jsou i fotografie z Quaker Oats pořízené v letech 1920 – 1980.
Historie práce v Quaker Oats začala už Soniným dědečkem. Ten coby řezbář často využíval prostory továrny jako vlastní atelier. Stal se tak součástí kulturního prostředí, do nějž patří i kultovní americký umělec Grant Wood. Tady je patrné propojení s výstavami a ateliérem, jež byly provozovány v pro-storách Koh-i-noor. Tam sdílí Sonya svůj atelier s Marií Vránovou. Spojení mezi oběma továrnami je tak načrtnuto uměleckou činností a dovednostmi těch, kteří jsou součástí jejich prostor. Tomuto aspektu se dále věnuje samotná výstava, jež je zároveň rozmluvou dvou vzdálených míst. Další etapou výstavy bude na podzim 2016 Quaker Oats v Cedar Rapids, lowa, USA. Umělkyně zde využije právě zkušenosti nasbírané v Koh-i-noor.
Na vernisáži v Galerii KIN jídelna Sonya mimo jiné představí zvukovou a vizuální instalaci z továrny Quaker Oats, jež je výsledkem spolupráce s jejím otcem. Jeho sbírka diapozitivů z let 1950 – 1980 nabízí zajímavý vhled do industriální historie Ameriky před příchodem počítačů, kdy hlavní práci ještě zastávali dělníci. Projekci pak doplňuje zvukové dílo, které oba společně vytvořili. Tato zvuková esej se zabývá proměnami strojního zařízení a jeho zvukové paměti, přičemž zahrnuje například i zvuky dřevěných součástí nejstaršího – a stále provozuschopného – továrního stroje. Zvuková korespondence mezi Sonyou a jejím otcem probíhala po dobu několika měsíců. Společně diskutovali rozdílná zvuková prostředí: zvuky strojů, lidí a míst. Sonin otec posbíral zvuky, které mu připomínaly zvukovou paměť z Quaker Oats a svého času novátorské technologie, jež určily podobu moderních továren napříč celou Amerikou.

http://sonyadarrow.com/