Projev Sophie Jung osciluje mezi sochou, performance a textem. Čerpá reference z vysoké a nízké kultury, z nichž utkává vlastní síť významů. V centru její praxe je neutuchající zájem o dichotomii předmětu, jeho fyzickou existenci a zároveň možnost být zástupcem významu a narativu, kterou předměty vytváří. Objekty jsou pro ni určitou rekvizitou. Pracuje především s nalezenými věcmi, jež zapracovává do uměleckých instalací a soch tak, že jejich textury, časové osy, rozměry a stádia rozkladu splynou v kolektivní narativ oddělených hlasů. Přijímá pak roli spirituálního média, když se ve svém procesu snaží svým předmětům důkladně porozumět a poznat vlastnosti, které potencionálně sdílejí ve vztahu k jiným objektům a jež chtějí sdílet s ní. Je vypravěčkou příběhů.

Sophie Jung se narodila v Lucembursku, žije a pracuje v Londýně. Jejími nedávnými výstavními projekty jsou Jungs, hier kommt der Masterplan v Kunsthalle Basel, Come Fresh Hell or Fresh High Water v Blain Southern, Londýn; X-Examination v ICA, London; Les Rencontres Internationales v Haus der Kulturen der Welt v Berlíně a v Palais de Tokyo v Paříži. V roce 2016 vyhrála cenu Swiss Art Award. 

Performance je součástí projektu Lukáše Hofmanna A guiding dog for a blind dog probíhajícím v Centru pro současné umění Futura.