Melancholická atmosféra bezčasí, schopnost zachytit skryté napětí v na první pohled banálních situacích a dokonalé technické provedení charakterizují fotografie olomoucké fotografky Kristýny Erbenové (*1987). S její aktuální tvorbou se po nedávné výstavě v Praze mohou seznámit také olomoučtí diváci, a to v komorní galerii Café Amadeus. Výstava nazvaná Soukromá území bude zahájena v úterý 13. listopadu v 17 hod a potrvá do konce ledna.
Podle kurátorky Štěpánky Bieleszové sestavila Erbenová výstavní soubor Soukromá území z několika větších celků, přesto však mezi jednotlivými snímky vzniká vzájemná spojitost. „A to nejen díky promyšlené kompozici nebo technickému řešení. Autorka spíše intuitivně a pocitově volí vizuálně příbuzné motivy a emotivně podobně nabité a viděné scény. Na první pohled až příliš prosté, či dokonce banální záběry však při hlubším pozorování vypovídají o osamocení, bezbrannosti a touze po ideálním světě,“ řekla Bieleszová.
Na výsledné atmosféře snímků absolventky Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě se výrazně podepisuje využití tradičních fotografických postupů a analogového aparátu. „Naprosto ignoruje snadné a laciné efekty digitální a barevné fotografie, digitální technologii připouští jen pro finální úpravu,“ doplnila Bieleszová. Dlouho hledané záběry podle ní Erbenová promýšlí a komponuje s jistotou soustředěného pozorovatele, který, ač sám bojuje s vnitřním neklidem, dokáže zaznamenat a zakonzervovat okamžiky okouzlení, nadšení i smutku a melancholie. „Její fotografie však jsou klidné a ideální jen zdánlivě. Svrchní vrstva fotografie často jen překrývá rozporuplné emoce, pramenící z kontrastu mezi snovou představou o skutečnosti a formou, jakou se nám zjevuje. Výsledný snímek pak působí jakoby byl zastřený měkkým barevným filtrem, který výchozí a skutečné okamžiky izoluje v proudu ubíhajícího času a činí je tak obecně srozumitelnými,“ charakterizovala tvorbu mladé autorky Bieleszová. Sama autorka popsala postup při hledání fotografovaných situací v rozhovoru pro Olomoucký deník takto: „Hledám klid, ale zároveň napětí. Atmosféru a pocit z místa, ale také to, jak daná situace nebo člověk na toto místo reaguje a jak ho přetváří.“
Výstava Kristýny Erbenové v kavárně Amadeus, na jejíž realizaci přispělo Statutární město Olomouc, bude zahájena v úterý 13. listopadu v 17 hod a potrvá do konce ledna příštího roku. Vernisáž uvedou Jindřich Štreit a Štěpánka Bieleszová. Více informací o autorce a fotografické portfolio naleznete na adrese www.kristynaerbenova.com.
Fotografická galerie Café Amadeus ve stejnojmenné kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc vznikla na podzim roku 2009. Dramaturgie výstav, jež vzniká ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, se zaměřuje na tvorbu střední a nejmladší generace. Dosud galerie uspořádala více než 20 výstav. Vloni v únoru byla jako jediná galerie z České republiky pozvána na prestižní pařížský Festival mladé evropské fotografie Circulation(s).

Tato výstava je realizována za podpory Statutárního města Olomouc.