Několikadenní dílna pod vedením dvou zahraničních lektorů je připravena v kontextu výstavy Onomatopoeia. Je zaměřena na osvojení znalostí a dovedností v oblastech mezioborového propojení výtvarného umění, performance a hudby: kresby, pohybu a zvukové reprezentace. Účastníci (jejichž počet je omezen na maximálně 8 lidí) budou zpočátku pracovat se zvukem, nebo kresbu, postupně budou tato média spojována v jeden výrazový celek. Specifickým aspektem tohoto metodického přístupu je gesto, choreografie těla jako prostředku vedoucí k volné improvizaci.

Zvuková složka dílny přestavuje různé aspekty jako je například manipulace se zvukovými objekty a nástroji, prvky hry a metody skupinové improvizační dynamiky. Součástí dílny je ovládání nahrávací techniky a demostrace způsobu, jak formou reprodukování získaných zvukových materiálů zaznamenaný zvuk integrovat do kompozice.

Kresba zahrnuje žánry zobrazovacích i abstraktních prvků, možnost použití značek a značení, techniky grafických partitur, spojených formou herních prvků a skupinové participatorní improvizace. Ůčastnící dilny budou prozkoumávat možnosti těla jako nástroje výrazu a gesto, jako spojovací prvek vizuality i hudebního projevu.

Předpokládané znalosti pro účastníky dílny nejsou omezeny přechozí zkušeností s kresbou, nebo hudbou: dílna je určena pro studenty, umělce, i laiky. Pokud máte k dispozici nahrávací zařízení, (zvukový rekordér), můžete jej vzít sebou.

Program:

1. den: vzájemné představení lektorů a účastníků, uvedení témat, skupinová diskuze a definice klíčových slov a konceptů: zvuk, kresba, gesto, prostor, improvizace, partitura, skupinová dynamika, atd.

2. den: úvodní cvičení, interakce se zvukem a prostorem, skupinová improvizace, kresba a pohyb, značení, zpětná vazba.

3. den: úvodní cvičení, zvuk jako kresba, kresba jako zvukový projev, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů.

4. den: úvodní cvičení, zanamenávání zvuku aktivit kresby, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů a diskuze.

5.den: práce s časovou dimezí, trváním a propracovávání celkové kompozice, příprava a koncepce výstupu z dílny a jeho prezentace formou živé performance.

Informace o lektorech:

John Grzinich se zabývá více než 15 let intenzivním výzkumem a praxí v oblastech zvukového umění (terénních nahrávek), tvorbou kinetických soch, skladbou elektroakustické hudby, performancemi, vedením specializovaných dílen a poslechových cvičení. V poslední době žije a pracuje v Estonsku a působí jako kurátor a koordinátor medialbu neprofitiního uměleckého centra MoKS. Vydal řadu disků se svou hudbou u vydavetelství jako například: SIRR, Cloudmirror, Staalplaat, Erewhon, Intransitive, Cut, Elevator Bath, CMR, Orogenetics, Pale Disc a další.

Evelyn Grzinich (aka eku) je umělkyně a kulturní organizátorka, žije a pracuje na jihovýchodě Estonska. Od roku 2001 působí jako umělecká ředitelka a koordinátorka programů neprofitního rezidenčního a projektového uměleckého centra MoKS (Center for Arts and Social practice). Její přístup k procesu kresby a kreslení jako pohybu těla ji přivedl ke zkoumání zpětné vazby mezi linkou a gestem, povrchem kresby, nástrojem a tělem, metody hry pohybující se na přechodu mezi vizualitou, zvukem a gestem, mezi abstraktním a zobrazovacím tvarem.

Místo dílny bude upřesněno. Sledujte na stránce www.skolska28.cz

Přihlášení na dílnu a další informace:
krátký motivační dopis a kontakt pošlete na emailovou adresu: okramovic@gmail.com
kurzovné je pro české účastníky zdarma.

Deadline pro přihlašování je 20.9., kapacita workshopu je omezena na 8 účastníků, jsou očekáváni účastníci z různých zemí.

Dílna bude probíhat v angličtině.

Dílna je součástí mezinárodního projektu Soundexchange: http://www.soundexchange.eu

odkazy:
http://www.skolska28.cz/page.php?event=598

http://maaheli.ee/eku
http://maaheli.ee/
http://www.soundsofeurope.eu/
http://mlok.multiplace.sk/