Marek Pokorný, teoretik a kritik umění
Petr Písařík, umělec
David Korecký, kurátor výstavy

SPACE Talk – netradiční spojení komentované prohlídky a Artist Talku.
Ve výstavě SPACE MAKER se setkají teoretik a kritik umění Marek Pokorný, Petr Písařík a kurátor David Korecký.

Vstup na SPACE Talk je zdarma ke každé zakoupené vstupence na výstavu.

Výstava Petr Písařík SPACE MAKER je reprezentativním výběrem z tvorby jednoho z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, který své kritické uvažování prezentuje primárně skrze materiál, barvu, tvar a kompozici. Expozice nemá retrospektivní charakter, nesleduje narativní linii, ale v každém jednotlivém sále rozehrává dílčí pokus o syntézu ze zdánlivě neslučitelných výrazových a formálních postupů. Vystavené malby a trojrozměrné objekty jsou tak pohledem do krajin autorovy vnímání okolního a současně vnitřního světa.