Tři umělečtí solitéři, Štěpán Vrbický, Tomáš Smetana a Jiří Štourač, jejichž obvyklými nástroji jsou pastelka, mikrotužka a uhel, opouštějí svá ústraní, aby se setkali v Galerii Villa Pellé a společně tu představili to nejnovější, co vzniklo v jejich „dobrovolné izolaci“.
Máme možnost vstoupit téměř do jiného časoprostoru – společným rysem jejich jinak poměrně odlišné tvorby je zpomalení času, zachycené ve studiích prostoru (interiéry, zátiší). Tato stěží postřehnutelná, ale zároveň intenzivní revolta se skrývá za jemnou, nenápadnou kresbou či malbou.

Srdečně zveme na vernisáž i na výstavu či komentované prohlídky a veřejné tvůrčí dílny.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY:
11. 2., 3. 3. OD 18:00

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNY:
7. 2., 21. 2., 6. 3., 20. 3. od 14:00

Výstava je otevřena do 30. března 2016. 

Více informací na www.villapelle.cz