Spolek Skutek je nezisková nevládní organizace, která vznikla, aby definovala a hájila zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, které si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme.