Jak zapojit do procesu přemýšlení o městě a veřejném prostoru komunitu lidí, která ho používá? „Nemusíme radikálně říci, co bychom tu chtěli mít a že to je na 100% dobré, ale spíše vymýšlet způsoby, jak to udělat společně, aby to bylo sdíleno a respektováno,“ vysvětluje jejich přístup k péči o veřejný prostor. Zakládající členky Spolky žily a studovaly v zahraničí. Při návštěvách Košic si začaly uvědomovat, že by mnohé ze svých zkušeností mohly využít i doma. Pustily se proto do dobrovolných aktivit souvisejících s veřejným prostorem a začaly řešit problémy jako špatnou dopravu, nefunkční veřejné prostory, neexistující vztahy mezi magistrátem a obyvateli či špatné plánování. Díky svým aktivitám se Spolka postupně stala partnerkou městských institucí.

 

Spolka je kolektiv architektek a socioložek, který se zabývá urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. Pracují s tématy, která jsou bezprostředně spojena s veřejným prostorem, participací, rovností a posílením partnerského vztahu mezi občany a jejich městem. Rozvíjí vlastní přístupy a formáty transdisciplinárních spolupráce a šíří osvětu o městě prostřednictvím diskuse, vlastního výzkumu, uměleckých a architektonických intervencí a pomocí vzdělávání stakeholderů, organizací, úředníků či běžných obyvatel nebo městských duší. Pracují hlavně v Košicích, ale působí také v Brně, Praze a Berlíně.