Člověk v ladnosti, často však také surovosti pohybu. Blízkost vítězství i prohry. Pevná přátelství, krutá rivalita a intriky. Zdánlivě nepropojitelné světy sportu a výtvarného umění se ocitly na jednom kolbišti v Galerii Slováckého muzea.

 

Výstava v přízemním sále se věnuje tématu, které bylo ve výtvarném umění často zpracováváno již od dob antiky. Návštěvníkovi představuje díla, která byla vytvořena v různých disciplínách a která pocházejí jak ze sbírkového fondu galerie, tak od současných autorů. Spojujícími liniemi jsou problém zobrazení pohybu, typického pro konkrétní sportovní disciplíny, nebo symbolické, groteskní a jiné přesahy, které v nás sport a pohyb těla jako takový vyvolávají.

 

Výstava reflektuje i pohled současné společnosti, kdy atletické stadiony, tenisové kurty, fotbalová hřiště i jiná místa sloužící k zušlechťování těla i ducha jsou dnes čím dál více vnímána jako půda nesoucí až jistou posvátnost. „Bohové“, kteří z ní vzcházejí, jsou stavěni na piedestaly a stávají se modlami a meřítkem úspěchu. Zachycené „posvátné“ momenty se tak skrze výtvarné umění, zvláště pak skrze fotografii, stávají samy jistou formou umění.

 

Vystavující autoři: Evžen Macků / Jiří Načeradský / Miroslav Malina / Zdeněk Tománek / Tomáš Pospěch / Matěj Skalický / Roman Šafránek / Rudolf Fila / Tomáš Měšťánek / Jan Buchta / Vojtěch Fröhlich / Janek Rous / Vladimír Groš / Pavel Tichoň / Jakub Obrovský