Nomadický post-graffiti ornament Stacha Szumského, jedné z předních postav současné mladé polské umělecké scény, se organicky rozrůstá a pne od Sudet až po Japonsko a fyzickými zářezy i parazitováním na rozlehlé světové síti se jako trn nebo dráp zabodává do neurálních bodů těchto prostorových struktur a zanechává svůj nezaměnitelný otisk všude tam, kam dosáhne. V říjnu a listopadu 2021 prorostl i do Brna.

 

Přijďte se s výstavou Dogs of Spedition Stacha Szumského rozloučit v poslední otevírací den výstavy, ve čtvrtek 11. 11. od 17:00.