Stanislav Kolíbal & Achille Perilli v Galerii Závodný / foto: M. Polák

Společná výstava dvou renomovaných osobností, Stanislava Kolíbala a Achilla Perilliho, přináší setkání dvou blízkých tvůrčích světů a nepřímo odkazuje k dlouholetému osobnímu přátelství a nezištné vzájemné pomoci těchto dvou umělců.

 

STANISLAV KOLÍBAL /1925/ je průkopníkem české avantgardy. Narodil se v Orlové na Těšínsku, po okupaci tohoto kraje se odstěhoval s rodiči do Ostravy. Náročný politický vývoj, který probíhal v Československu od počátku 40. let, silně ovlivnil jeho tvorbu. Ve své práci sleduje vazby a křehké hranice mezi daným stavem věcí, jakým může být např. stav dokonalosti / nedostatečnosti, stabilita / nestabilita, jednoznačnost / nejednoznačnost nebo jistota / nejistota. Tyto základní kategorie pro něj představují samotnou podstatu bytí, opakovaně se k nim v procesu tvorby a uvažování vrací, jsou opěrnými body pro kontinuitu jeho tvorby, byť jsou jednotlivá díla realizována v odlišných časových etapách a v různých materiích. V roce 2019 instaloval své práce v Českém a Slovenském pavilonu na 58. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

 

ACHILLE PERILLI /1927/ patří k progresivním představitelům italské abstraktní malby. Je uznáván pro své kompozice, které v obrazové ploše realizuje ve specifickém prostoru rovnoběžných stěn. Tato zobrazení vedou k nepravidelnosti, vznikají struktury odkazující k pohybu a změně, jejich výjimečnost podtrhuje užití sytých a jasných barev a je možno je připodobnit k projekcím. V roce 1948 spoluorganizoval první výstavu abstraktního umění v Itálii, která se konala v Galleria di Roma. Byl členem skupiny Gruppo Forma 1 za svou práci byl v roce 1995 jmenován členem Národní akademie v San Luca a v roce 1997 obdržel cenu prezidenta republiky.

 

Výstava v Galerii Závodný vznikla ve spolupráci s ateliérem Stanislava Kolíbala a Archivio Achille Perilli, který zastupuje paní Nadja Perilli.