Vernisáž v uterý 26. 5. 2015
Dvorana Multifunkční auly Gong
Kurátor: Marek Pokorný

Instalace vztahující se k úrovni takzvané páté dimenze, symbolizující podle slovenského umělce to, co považuje za čisté umění – nadosobní, nadčasové, nefilozofické, absolutní.

Stano Filko (1937) patří k nejvýznamnějším představitelům slovenského poválečného umění. Od 60. let byl spolu s Júliusem Kollerem a Alexem Mlynárčikem průkopníkem neoavantgardy. Dnes má za sebou komplexní dílo zahrnující vedle malby, objektů, instalací rovněž happeningy, environmenty a konceptuálně zaměřené projekty. Vystavoval v roce 1969 na Pařížském bienále a v roce 1982 byl (dosud jako jeden z mála českých a slovenských umělců) pozván na Documenta 7 v německém Kasselu. V roce 2005 spolu s Janem Mančuškou a Borisem Ondreičkou připravil projekt pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále v Benátkách.

První z výstav, které chce PLATO věnovat rozsáhlé a dosud ne zcela doceněné tvorbě Stana Filka, se zaměří na instalaci vztahující se k úrovni takzvané páté dimenze, symbolizující kromě jiného „čistou transcendenci, absolutní nadnefyzikální danost“. Komplexní prostorové instalaci dominují bílá a stříbrná barva, které v umělcově složitém a propracovaném individuálním systému označování vztahů mezi subjektem a skutečností symbolizují aktivity, hodnoty a imperativy vyjadřující absolutní duchovnost. Zkratka 5.D. označuje v umělcově systému takzvanou pátou dimenzi – Filko ji kromě jiného považuje za „danost, kterou objevujeme“ a právě ona je tím, co považuje za čisté umění – nadosobní, nadčasové, nefilozofické, absolutní.

Autorská varianta instalace 5.D. byla poprvé představena na třetím Pražském bienále v roce 2007. Základem jeho ostravské prezentace je jádro původní instalace, které se dnes nachází v bratislavské sbírce Linea, doplněné o související artefakty ze sbírek Slovenské národní galerie.