V pořadí šestým tvůrcem vystavujícím v projektu Start-up II. je Petr Dub (* 1976), absolvent Ateliéru malířství brněnské Fakulty výtvarných umění, a současný doktorand Ateliéru intermédia. Do prostoru výstavní místnosti si připravil novou intervenci, jež tematizuje prostředí galerijního provozu, konkrétně pozici kustodky. Její neviditelná přítomnost, zapojení do expozice a zároveň určitá distance, se stala tématem umělcova konceptuálního projektu. Petr Dub pracuje s plátnem obrazu jako s uměleckým jazykem a tvárným instalačním prvkem. Svůj tvůrčí názor již před dvěma lety formuloval v cyklu Unframed.
Více o Start up na www.startup-ghmp.cz