GꝎZ Galerie Optika STEFAN MILKOV

Stefan Milkov (*1955) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, dnes již patří ke klasikům českého sochařství, vstupujícího na výtvarnou scénu v druhé polovině 80. let. Je spoluzakladatelem skupiny Tvrdohlavých v roce 1987. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Vytvořil zvláštní jazyk, kde se prolíná ironie, humor a parodie s jakousi důstojností a úctou k starobylým symbolům. Jeho sochy nezapřou studium klasické tradice, ale také dob archaického sochařství či vliv neevropských civilizací, odkud pramení hieraticky statická figurativnost. Vedle figurálních plastik vytváří také abstraktní sochy, v nichž zpracovává různé tvary a vztahy ve vzájemné interakci. Někdy se prolne tato jednoduchá abstraktní forma i do figurálních děl. Sochy jsou často zjednodušeny, stylizovány do základních tvarů, někdy oscilujících mezi organickým a geometrickým tvaroslovím. Stefan Milkov nepostrádá monumentální cítění a je autorem mnoha úspěšných realizací do veřejného prostoru. www.stefanmilkov.com 

 

kurátor: Leoš Lang