Štefan Tóth (1974) vystudoval scénografii na DAMU, je absolventem Intermediální školy prof. Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze, u kterého také dokončil svá doktorská studia (PhD.) v roce 2011. V roce 2007 získal stipendium na pařížské École nationale supérieure des beaux-arts pod vedením Christiana Boltanského. Bývalý člen skupiny KONTEXTUAL a NEUE KONTEXTUAL. Jeho obrazy jsou součástí sbírek Yvon Lambert Collection ve francouzském Avignonu, Barceló Foundation ve Španělsku a Národní galerie v Praze. Obdržel řadu ocenění jako Louis Vuitton Moët Hennessy Prize (Paříž) a Barceló Prize (Palma de Mallorca).

Na skupinových výstavách „Personal Structures“ v Palazzo Bembo v rámci 55. benátského bienále v Benátkách a „I Believe in Miracles“ v Collection Lambert v Avignonu poukázal na osobitost a jedinečnost díla determinovanou kontextem. Jeho aktuální samostatný výstavní projekt v Garage Gallery Karlin pod názvem „Holistic Principle“ uvedené téma rozvíjí a to v termínech jako interpretace, apropriace a aproximace. Na rozdíl od předchozích výstav však v jeho tvorbě dochází k příklonu k intuitivnějším polohám, které autor vědomě zbavuje racionálního základu. Možná, že výstava představuje v jeho tvorbě jistý přelom, kdy autor přivlastněná nebo interpretovaná díla relativizuje formou kompilací, aby tím naznačil nové zaměření. Konceptuální charakter děl sice zůstává, ale je odstíněn jiným hodnotovým hlediskem, které je obsaženo v samotném názvu výstavy.

Kurátor: Petr Vaňous