Z prostředí byzantského mysticismu vychází metafora pojící malbu s aktem psaní. Ikonu (eikṓn), doslova tedy obraz, nelze malovat, ale pouze psát. Hodoporicon Štěpána Brože je manuskriptem, terénním záznamem srdce i rozjímáním u jednotlivých zastavení. Může být obraz zrcadlem krajiny, kterou kráčí futuristický poutník našeho vnitřního já? Et in Arcadia ego… mapa i klíč jsou připraveny, přípitek na cestu čeká.