Pro výstavu ve Fotograf Gallery vybral její autor ze tří nových souborů barevných fotografií. Na jejich vzájemném spojení se pak nejlépe zahlédnout syntetizující povahu Grygarovy tvorby. Jako již vícekrát v minulosti si vybral jako motivy několik málo detailů všedního původu. Způsob jejich mapování fotografickými nástroji ovšem znovu odkrývá jeho úsilí o kombinaci odlišných hledisek v rámci jedné výstavní konfigurace.
Současně s vernisáží Štěpána Grygara se uskuteční vernisáž Radima Langera a Marka Meduny „Berg“ v Komunikační prostoru Školská 28.

Štěpán Grygar na výstavě Štěpán Grygar 12 a 13
v úterý 9. 4. 2013 od 17h
Komentovaná prohlídka výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 s jejím autorem.

François Laruelle: Koncept nefotografie
v úterý 9. 4. 2013 od 18h
Křest publikace francouzského filozofa Françoise Laruella Koncept nefotografie s úvodním slovem Tomáše Koblížka a performancí Martina Zeta.