Na reklamních plochách umístěných ve veřejném prostoru města Svitavy se objevily fotografie rodáka z Vysočiny Štěpána Jílka. Mezi reklamou a vizuálními prvky, které jsou pro tento typ ploch typické a často je již ani nevnímáme, se nečekaně představí výběr fotografií nazvaný Záblesk nad Amerikou. Na každé fotografii je umístěn QR kód, při jehož načtení se divákovi otevře jednak mapa autorovy cesty po severoamerickém kontinentu, která prozradí, kde daná fotografie vznikla, ale také mapa Svitav s umístěním všech dvaceti fotografií – to zase umožní naplánovat si procházku po městě a navštívit všech 20 ploch, přičemž každá plocha má jinou fotografii.

 

Projekt vznikl v době pandemie a zavřených hranic jakožto neotřelá forma prezentace fotografií z cest po Americe a zážitků spojených s ní. Štěpán Jílek, absolvent brněnské Fakulty výtvarných umění, se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na fotografie z cest a poutí, dokument i díla spjatá s krajinou, či rodným krajem Vysočinou. Stejně tak se na výběru fotografií pro svitavský projekt představí momenty z putování, každodenního života na cestě, ale i portrétní fotografie či záběry americké krajiny.

 

Současnou podobu dostal projekt ve spolupráci s Lukášem Brýdlem z občanské iniciativy Svitavy 2040. Inspiroval je k tomu právě motiv poutě, kterou mohou zájemci symbolicky následovat při procházení jednotlivých míst s fotografiemi. Ty ale fungují také samostatně jako zastavení, či překvapivý prvek v městském prostředí, který může diváka vytrhnout z každodenního stereotypu a zároveň mu alespoň symbolicky umožňuje cestovat.

 

Text: Petra Widžová

 

https://www.instagram.com/stepanjilek204/ 

http://jilekstepan.blogspot.com/  

https://www.facebook.com/svitavy2040