Instalací Jdi a nestřílej pokračuje Národní galerie v Praze v mapování díla umělců mladé
a střední generace. Výstava Štěpánky Šimlové vychází z autorčiných osobních zkušeností
z pobytu v Karenském státě v Barmě (Maynmaru), v oblasti trpící dlouholetým ozbrojeným konfliktem a etnickými spory. Vedle vlastního výtvarného projektu vznikne i prostor
pro celou řadu doprovodných aktivit.

kurátorka: Helena Musilová (NG)

http://www.jdianestrilej.cz/