Štěpánka Šimlová Kouřové signály Galerie Kabinet Chaos, 2019

MgA. Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze a kromě toho studovala také na Rijks Akademie von Beldendeen Kunsten v Amsterdamu a na Trent University v britském Nottinghamu. Pracuje s novými médii, videem a fotografickými cykly, často se ale také vrací k malbě. Ve svých dílech napadá tržní ikony, hesla a reklamy, které společnosti podsouvají stereotypní pohledy na skutečnost a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým sdělením či produktům jisté existenciální náhledy, tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi, narušující běžná očekávání. Témata, kterými se zabývá, jsou jak ryze osobní, tak politická, sociální či genderová. Štěpánka Šimlová působila pět let jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době zastává post vedoucí Katedry fotografie na pražské FAMU, na které zároveň vede také Ateliér Intermédií.

 

Všechny kulturní akce jsou otevřené zdarma pro veřejnost. Dobrovolné příspěvky na občerstvení z řad návštěvníků akcí jsou však vítány. Setkání probíhá v rámci celoročních kulturních a výstavních aktivit Spolku Planeta Chaos z. s. a jsou podpořeny kulturními granty města Polička a MKČR, děkujeme. 

 

Změny v programu vyhrazeny, sledujte na FB a našem webu.