Performance uměleckého uskupení Stony Tellers v podobě přípitku na vyčerpanou půdu a její obnovu. Performance proběhne přímo v expozici, v části instalace Stony Tellers (1. patro).