Václav Hájek pro galerii Altán Klamovka připravil instalaci Strnulé oč“, která se zabývá tématem melancholie, paměti a fetišů či relikvií minulosti. Inspirací pro tuto práci jsou jednak události v soukromém životě, jednak objev „estetických“ objektů v pozůstalosti prarodičů. Tyto „polotovary“ se pokouší dovést do podoby autonomních děl, jejichž memoriální rozměr však bude do jisté míry zachován či tušen ze strany diváka. Instalace se skládá z objektů a fotografií, které jako celek budou tvořit jakýsi autoportrét na základě skloubení osobních vzpomínek a představ.

PhDr. Václav Hájek, Ph.D. studoval dějiny umění a výtvarnou výchovu na Univerzitě Karlově v Praze. Vystavoval mimo jiné v pražské Avoid gallery, v Galerii Makráč, v kavárně Obratník, v PEN klubu atd. Mimo volnou tvorbu se zabývá též ilustrací a comicsem (sbírka Slunce v Arles od Dušana Malíře, časopis Okruh ad.) Využívá médií malby, fotografie, videa a objektové tvorby. Jeho nová kniha Jak rozpoznat odpadkový koš se zabývá hledáním vztahů mezi stereotypy ve vysoké i nízké masové vizuální kultuře.