Koronavirová krize zatřásla uměleckou scénou po celém světě. Galerie zůstávají zavřené, umělci ztrácí kontakt s diváky, umělecká produkce se přesouvá na internetové platformy. Německo-čínské umělecké duo STRWÜÜ připraví pro Vašulka Kitchen Brno performance, která reflektuje podmínky svého vzniku – omezené možnosti, totiž doslova nemožnosti vystavovat a tvořit ve fyzickém prostoru galerií a platforem reálného, rozuměj neinternetového světa. Představení, jak jej technicistním jazykem členové dua sami výstižně popisují, se bude skládat ze 34,3 % real-time performance kombinované ze 71,9 % live prezentace a později z 93,7 % online dokumentace.” 

 

Představení se uskuteční live & online. Facebook event 

 

Tvorba německo-čínského uměleckého dua STRWÜÜ (založeného v roce 2014, Jo Wanneng & Lukas Fütterer) často čerpá inspiraci v odkazech a symbolech vycházejících z kontinentální i východní filozofie a stejně jako filozofie se může na první pohled zdát taky těžko srozumitelná. Umělci svá díla neinterpretují, nenabízí návod, jak je chápat. Jako by jistá neuchopitelnost byla vstupním předpokladem jejich performancí. O to větší důraz je ale kladen na prožitek jejich představení v konkrétním čase a prostoru.

 

Sami sebe představují jako ty, kteří “unesli rostlinu, během animace ji snědli a předvedli performanci s obřím leknínem v jezírku. Ukryli neslyšitelné zvukové objekty, používali jeden druhého jako loutky a trávili dlouhou dobu tím, že se pomalu pokoušeli posouvat vpřed klacík. Vytvářeli proměnlivé obrazce ze zvířat, starým tiskárnám opatřili protézy a nechali v obrovské hale kroužit čínské píšťalky na holuby. Navazovali provázky tak, aby vznikaly zvuky, nechali pršet hmyz a vyprodukovali velmi nestálý hluk. Přemostili čas, aby vytvořili vesmír, zabydlovali průmyslové budovy během oscilace a přinutili vzduch tančit. Zbavili větráky chladícího účinku, vařili pryskyřici, aby vzniklo tření, a utopili mycelium v žalozpěvech.” (oficiální text STRWÜÜ, překlad Dům umění města Brna)

 

Zároveň v těchto řádcích představují koncepty svých uskutečněných performancí. 

 

STRWÜÜ nejčastěji pracuje s mnohotvárností zvuku. Nechávají promlouvat předměty, které bývaly neslyšitelné, například živé a neživé součásti přírody – stromy a kameny. Nahlížejí věci bez lidského jazyka, který si vždy nárokuje výkladová tvrzení. Odhalují názor věcí samých, nikoli interpretace vždy vycházející ze společenských konstrukcí. 

 

www.strwueue.de 

www.vimeo.com/strwueue