Jaký prostor je ve filmových nebo literárních příbězích věnován zkušenosti “lidí s postižením”? V jakých příbězích a kulturních reprezentacích se vidíme, slyšíme a jaký obraz o jinakosti a normalitě tyto reprezentace nabízejí? Jaké příběhy s námi naopak nepočítají, jaké příběhy modelují světy bez naší přítomnosti?

 

Institut úzkosti ve spolupráci s Kateřinou Kolářovou představuje Studio Porucha, komponovaný večer, v rámci kterého se podíváme na části filmového dokumentu Code of the Freaks (2020), který je radikálním přerámováním zobrazování “lidí s postižením” ve filmu. Diskuze s projekcí filmu 19:00–21:30. Po diskuzi DJ set od seafur.

 

Společně s Kateřinou Kolářovou, Karolínou Chovancovou a Zuzanou Kašparovou budeme hledat způsoby, jak přerámovávat tyto kulturní narativy a hledat v nich způsoby crip čtení — tedy divácké, čtenářské nebo posluchačské způsoby kreativního porozumění a “přepisování” příběhů nebo vizuality, které spíše než z dominantních kulturních vzorců vycházejí z touhy, kritické imaginace, prožívání sexuality, mimo binární šablony žena-muž, heterosexuální-homosexuální, cis-trans, zdravý-nemocný.

 

místo konání: Sál E, vnitroblok Kampus Hybernská

 

Zajištěno tlumočení diskuze do znakového jazyka. Film opatřen českými a anglickými titulkami. Bezbariérový přístup do sálu a na toaletu.

  

Událost je současně živým úvodem k připravovanému podcastu Studio Porucha: O životě s “jinakostí” v “normálním” světě. Podcast zkoumá, jak lidé s jinou zkušeností světa utvářejí vlastní kulturní imaginace a narace, vztahy vzájemné podpory, ale i zdánlivě banální každodenní praxe, které napomáhají překonávat a přežít institucionální exkluzi, bariéry a ableistickou nadřazenost.