Výroční skupinová výstava umělců Studia PRÁM nesmí chybět ani letos. Umělci pohybující se napříč uměleckými žánry v rámci volného umění i designu představí své nejnovější práce z uplynulého roku. Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 12. a součástí programu budou jak otevřené ateliéry, tak křest katalogu.  

 

Brány Studia PRÁM se v den vernisáže otevřou v 18:00 a návštěvníci budou mít jedinečnou možnost navštívit ateliéry jednotlivých vystavujících a podívat se jim tak doslova „pod ruce“. Výstava samotná bude jak v prvním rezidenčním patře, tak v přízemí v prostorách galerie. V 19:30 bude následovat křest katalogu, úvodního slova se ujme kurátorka Iva Mladičová, která do katalogu přispěla svým textem. Poté bude následovat hudební produkce a oslava společného bytí. 

 

Vystavující: Dominik Běhal, Veronika Durová, Martin Herold, Josefína Jonášová, Pavlína Kvita, Roman Kvita, Jakub Roztočil, Magdaléna Roztočilová, Adam Trbušek, Jakub Tytykalo, Adam Železný

 

„…U všech výše uvedených autorů lze najít základní ELEMENT, který spoluurčuje jejich uměleckou práci jako kompaktní osobitou výpověď. Z hlediska formálního i tématického. Častý je zájem o specifický materiál i konkrétní postup, někdy složitý a zdlouhavý. Nalézt společný jmenovatel tvůrčích principů těchto autorů není ale tak nemožné, jak by se na první pohled zdálo. Ve způsobu sdílení společného prostoru vnímáme význam sociální pospolitosti. Tato viditelná charakteristika je ale současně neokázale přítomna i v samotných dílech, odráží holistické vnímání života a světa obecně jako VÝZNAMOVĚ PROVÁZANÉHO CELKU.“ napsala Iva Mladičová.

 

www.instagram.com/pram.studio 

FB Event 

WEB Event