Projekt vznikl na základě setkávání umělců z České republiky, Německa a Rakouska v rámci několika sympozií, která byla inspirována osobnostmi spjatými se Šumavou a Českým lesem po obou stranách hranic uvedených zemí, jako byli Adalbert Stifter (rodák z Horní Plané) a Karel Klostermann (narozen v hornorakouském Haagu), a zejména malířských sympozií Šumava/Böhmerwald pořádaných ve Kvildě v letech 2008-2012, která se stává významným uměleckým centrem šumavského regionu díky místním aktivitám propojených s činností dalších uměleckých spolků a galerií.