Zadavatelé:

Svatá Ludmila 1100 let, Středočeský kraj, město Mělník

 

Téma:

Pojetí krajiny Středočeského kraje v průběhu let. Návštěvník výstavy by měl nabýt dojmu, že je obklopen krajinou/obalen vizualitou Středních Čech. Výstava cílí především na emoce a dojmy, které krajina ve Středočeském kraji a sakrální stavby, spojené s osobou svaté Ludmily vzbuzují na místech jako je Tetín, Mělník, Budeč, Levý Hradec, atd.

 

Náplň kurátora:

Pro realizaci výstavy vybere kurátor interiérový, či exteriérový prostor ve městě Mělník. Z povahy věci je potřeba, aby kurátor ve své práci obsáhnul archivní i současné fotografie krajiny Středních Čech a to tak, aby výstava obsahovala vývoj míst v čase.

 

Pracovní název výstavy: 

Středočeský kraj – Domov kněžny sv. Ludmily

 

Místo realizace:

město Mělník

 

Termín realizace:

jaro, léto 2020

 

Termín vernisáže:

25. 9. 2020

 

Obsah přihlášky:

– Popis projektu realizace (max. 1 A4) s konkrétní ukázkou, případně vizualizací,

– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web),

– kontakt (telefon, e-mail),

– přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: jan.tyl@svataludmila.cz

– o vítězi rozhodne porota sestavená ze zástupců projektu Svatá Ludmila 1100 let, Středočeského kraje a města Mělník.

 

Deadline pro přihlášení:

31. 10. 2019

 

Svatá Ludmila 1100 let

Projekt Svatá Ludmila 1100 let zaštiťuje aktivity směřující k výročí 1100 let od smrti kněžny Ludmily, které proběhne v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni. Projekt vznikl v roce 2016 z iniciativy obce Tetín, kde byla první česká panovnice, první česká pokřtěná žena, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice v roce 921 usmrcena. Posláním spolku je péče o odkaz sv. Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění 1100 let od její mučednické smrti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou svatoludmilské poutě, vědecké konference, vydávání publikací, pořádání výstav, atd. Více na www.svataludmila.cz