Sochař, keramik a grafik Karel Pauzer (*1936) se dlouhodobě zabývá tematikou anomálně zdeformovaných zvířecích těl s mnohdy lidskými prvky, které mají vysoce expresivní formou evokovat existenciální pocit ohrožení, agrese i zmaru. Tento motiv se objevuje nejen v Pauzerově sochařské práci, ale i v grafických listech a kresbách.

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých sbírkách soubor leptů časově vymezených 70. a 80. lety minulého století, jež tvoří průřez Pauzerovou symbolikou daného období. V těchto pracích je viditelně zastoupen úmysl autora pomocí abnormálních a záměrně zdeformovaných těl přivést diváka k hlubšímu zamyšlení nad počínáním a vnitřními pohnutkami, které daná monstra k jejich jednání nabádají.