Město a jeho lampy i jiné bytosti. Bronzy, grafiky, obrazy a železné plastiky. To jsou hlavní motivy a témata Karlíkovy výstavy. Autor představuje jeho návrhy pomníků pouličním lampám a plastik do městské krajiny. Těžištěm jeho práce je volná tvorba, jejíž značná část je spojena s pražskou čtvrtí Smíchov. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách Národní galerie v Praze, ale také v řadě soukromých sbírek doma i v cizině.

Viktor Karlík se narodil v roce 1962 v Praze a je považovaný za nejvýraznějšího výtvarného umělce tzv. druhé generace českého undergroundu, kde se prosadil jako spoluzakladatel a redaktor časopisu Revolver Revue. Po absolvování Střední průmyslové školy grafické byl zaměstnán v depozitáři Orientální sbírky Národní galerie v Praze, mj. jako restaurátor. Především se ale věnoval vlastní výtvarné práci a také řadě neoficiálních kulturních aktivit. Vydavatelskou, redakční a rovněž kurátorskou prácí na vybraných projektech, zaměřených především na neznámé, zakázané či nepohodlné osobnosti a díla, se vedle vlastní tvorby zabývá dodnes. Graficky upravil řadu publikací, některé z nich ilustroval (např. knihu Zbyňka Hejdy Sny…). Za grafickou práci získal několik ocenění.

V roce 2001 vyšla u příležitosti Karlíkovy souborné výstavy kniha o jeho výtvarném díle s názvem Katalog (Galerie Klatovy/Klenová). Svazek s jeho serigrafickými pracemi na překližce vyšel v Praze roku 2003. Karlík vydal také alba Památník (Praha 1994) a Linolea (Praha 2000). V roce 2004 vyšla kniha jeho linorytů a autorských textů Černé práce / Black Works . Linolea 2000-2004 (Praha) a v roce 2005 autorská kniha Ruce básníků (Praha). Zatím poslední Karlíkovou publikací je kniha Světla města /The City Lights / Les Lumieres de la ville / 1990-2010 (Praha, 2010) vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v Paříži.

Mimo jiné je Viktor Karlík také autorem bronzové pamětní desky undergroundové hudebníka Milana Mejly Hlavsy (odhaleno v Praze 2005), bronzové ceny festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a Ceny Revolver Revue.