Ústřední téma pro tento rok je zcela lapidární – světlo. V průběhu se budeme věnovat studiu vlivu osvětlení na živou přírodu, pozitivnímu i negativnímu vlivu světla na lidské zdraví či roli různých forem světla v urbanismu.

 

Téma, kterému se v Hraničáři budeme věnovat celý tento rok, je založeno na postupné realizaci vybraných skupinových výstav, intervencí ve veřejném prostoru, performancí, přednáškách, diskuzích, uměleckém soustředění nebo procházkách do města i krajiny. Naše téma, které nám pomáhá nahlížet na současnost, vychází z návrhu mladého teoretika umění Matěje Forejta, se kterým jsme v předchozích letech spolupracovali na několika menších projektech. Pro letošní rok jsme oslovili architekta Tomáše Petermanna, který nám připravil návrh na nové prostředí, které aktuálně přímo v galerii stavíme na celý tématický rok. V prosvětleném bílém prostoru i v zatemněných black boxech se budou prezentovat různé formy pohyblivého obrazu, světelných objektů či užitého umění pracujícího se světlem. Díky adekvátnímu architektonickému řešení a grafickému zpracování od ilustrátorky Magdalény Gurské by měla být galerie místem kontemplace i východiskem pro doprovodný program, který bude téma světla šířeji rozvíjet a problematizovat. Prostřednictvím několika různých médií budou moci diváci rozličnými způsoby vstupovat do kontaktu se světlem a jeho působením.

 

V rámci dlouhodobé strategie pokračujeme v otázkách věnujících se ekologii, ať už v souvislosti s uměleckou nebo institucionální praxí. Na základě toho jsme ke spolupráci k tématu světla oslovili Odbornou skupinu pro tmavé nebe při České astronomické společnosti, díky které jsme získali, a celý rok můžeme předávat, informace o problematice světelného znečištění – fenoménu moderní doby, který se stále víc dotýká přírody a životního prostředí. Zároveň jsme během procesu přemýšlení vycházeli z imaginativně tvůrčí zkušenosti ze zdejší krajiny i měst, které se v postindustriálních severních Čechách nachází.

 

Projekt vzniká ve spolupráci s Odbornou skupinou pro tmavé nebe při České astronomické společnosti, Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích a platformou Fresh Eye: Jediná česká platforma věnovaná studiu vizuální kultury.

 

Koncepce: Matěj Forejt
 

Kurátoka: Martina Johnová

Vystavující umělci: Gabriela Procházková, Dalibor Knapp, Clemens von Wedemeyer a další

Architekt: Tomáš Petermann

Doprovodný program: Barbora Kropáčková, Václav Pata, Klára Vlachová, Karolína Hruboňová, Alex Fürstů

Podcast: Barbora Kropáčková, Hana Kokšalová, Štefan Pecko, Vojtěch Grot

Vizuální identita: Magdaléna Gurská

 

Zahájení tématického cyklu: 17. 3. 2021

 

––

Galerie Hraničář

Prokopa Diviše 1812/7

Ústí nad Labem 400 01