SVÍTÁNÍ V ZÁPADNÍCH HORÁCH, 1961, barevná litografie, papír, 400 x 520 mm, Galerie moderního umění v Hradci Králové / DAWN IN THE WESTERN MOUNTAINS, 1961, colour lithograph on paper, 400 x 520 mm, The Gallery of Modern Art in Hradec Králové

Grafická tvorba Zdeňka Sklenáře (1910-1986) se rozvíjela souběžně s jeho dílem malířským. V počátečním období tvorby nachází náměty pro svá díla ve svém vnitřním světě fantazie a básnických obrazů, bohatou inspiraci mu přináší také francouzská poesie (G. Apollinaire, Ch. Baudelaire) a commedia dell´arte (film Děti ráje).

       Pro další malířskou, grafickou a ilustrační tvorbu Zdeňka Sklenáře má stěžejní význam jeho tříměsíční pobyt v Číně v roce 1955 v souvislosti s výstavou československé kultury v Pekingu. Věnoval se zde studiu čínské kultury, především malířství. Zajímal se také o čínské znakové písmo, o jeho výtvarné a dekorativní působení. Čínská inspirace provází také celou další Sklenářovu tvorbu, v námětech svých děl postupně opouští čínské prostředí a do bohaté osnovy linií vplétá krajiny, zátiší a několikrát se vrací také k portrétu Giuseppe Arcimbolda.    

      Zdeněk Sklenář vytvořil celkem 110 grafických listů, výstava představuje v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytuje velmi dobrý přehled o jeho grafické tvorbě.  

  „Zdeněk Sklenář dokázal svou čínskou zkušenost ve svém díle tvůrčím a geniálním způsobem zpracovat a zhodnotit. Právě převážně v jeho čínských ilustracích nalezneme mnoho čínských formálních prvků, tvarů, symbolů, motivů a stylizací, ale styl a technika zpracování těchto forem jsou typicky Sklenářovy, nikoli čínské. V grafickém zpracování vidím právě evropskou, západní tradici, jak ji znám. Důležité však je, že Zdeněk Sklenář jako moderní umělec vytváří geniálním propojením prvků obou tradic velice moderní umělecké dílo."

Prof. Fan Dian, ředitel Národní galerie Číny, Peking, 2009

    Tisková zpráva ke stažení zde: http://www.zdeneksklenar.cz/tiskova-zprava/svitani-zdenka-sklenare-graficke-dilo-1934-1985-2017-06-22 

     Plakát k výstavě v grafické úpravě prof. Zdeňka Zieglera je možné zakoupit v galerii či prostřednictvím webových stránek:

http://www.zdeneksklenar.cz/publikace/svitani-zdenka-sklenare-cs