V současném umění i v současné filosofii můžeme sledovat snahy o překonání zažitých představ o hierarchickém vztahu mezi aktivním subjektem a pasivním objektem, které vedou k novému uspořádání vztahů mezi lidmi a věcmi. Jak se tato snaha projevuje v umění a jak ve filosofii? A čím se mohou tyto disciplíny vzájemně produktivně ovlivňovat? Diskuse s umělcem a kurátorem Janem Brožem a s Jakubem Stejskalem (filosof a teoretik, FF UK, Freie Universität Berlin). Moderuje Karel Císař, kurátor výstavy Sam Lewitt/Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok.