Oba umělci, jak Pavla Aubrechtová tak Vladimír Gebauer patří ke generaci, která nastupovala v polovině 70.let v tíživé atmosféře, kdy se omezovala svoboda projevu ve všech tvůrčích oblastech. Tvorbu těchto dvou umělců znal spíše pouze úzký okruh jejich přátel.
Navazují na experimentální tendence 60. let. Oba rukopisy jsou čitelné, pro každého z nich typické.
Výstava v muzeu Montanelli má poskytnout zcela nový a výjimečný pohled do života a práce obou autorů.