Pavel Havrda vystudoval Ateliér interaktivních medií na UJEP v Ústí nad Labem. Zúčastnil se řady skupinových přehlídek, mezi jeho samostatnými výstavami můžeme zmínit Realizaci # 8 (Galerie Vitrínky, Ústí nad Labem, 2011) a Velkej špunt (Galerie Jelení, Praha, 2011). Opakujícím se prvkem v jeho tvorbě je napětí mezi náhodou a pravidlem, nalezeným a zkonstruovaným, řádem a neforemností, systémem a chaosem. Pavel Havrda často pracuje s nalezenými objekty, z nichž vyvozuje obecné strukturní vzorce, které posléze uplatňuje v široké škále realizací. Fragment štítu z letní chaty či záhadný předmět připomínající obří špunt se tak mohou stát východiskem grafických schémat, vizuálních partitur či prostorových konstrukcí. V poslední době se Havrdův zájem přesouvá od předmětů vyrobených lidskou rukou k organické přírodě a jejímu (skrytému) řádu. Projekt, který představí v Galerii 207, je jeho prvním pokusem na poli vizuálního zkoumání principů košťálové zeleniny.