Americký fotograf David LaChapelle (nar. 1963) patří již od poloviny
90. let 20. století mezi nejvýznamnější světové fotografy. Jeho tvorba
ovlivnila desítky dalších autorů a LaChapelle si postupně vytvořil svůj
nezaměnitelný a na první pohled rozpoznatelný styl. Výstava Tak pravil
LaChapelle v pražské Galerii Rudolfinum má v kontextu jeho dosavadních
výstav výjimečné postavení. Jedná se o první retrospektivu jeho tvorby,
která zahrnuje i rané fotografie z poloviny 80. let. Právě rané
fotografie a skicy jsou vystavovány poměrně málo a pražská výstava je
poprvé uvádí do souvislosti autorova dosavadního díla. Výstava
představuje reprezentativní soubor LaChapellových děl, mapuje všechny
důležité etapy jeho tvorby. Důraz je ale kladen především na díla z
posledních let, kdy LaChapelle téměř opustil prostor módy a reklamy, aby
se vrátil ke svým uměleckým počátkům a k volné tvorbě. Na výstavě z
této etapy nechybí žádná z důležitých fotografií, včetně monumentálních
děl Potopa (2006) nebo Prám iluzí běsnící ku pravdě (2011).

Kurátor: Otto M. Urban