MPTU
Mezinárodní Paralelní Telekomunikační Unie
(Správce konkursní podstaty: Tamás St. Turba)
projekt Standard životního minima 1984 W
aneb
Co vzniklo z jednobuněčného organismu

kurátorka Dora Hegyi (tranzit.hu)

Tamás St.Auby (Szentjóby) (*1944 Fót, Maďarsko), známý také jako Tamás Szentjóby, Tamas Stjóby, Tamas Stauby, Tamas St. Aubsky, Emmy Grant, Emily Grant, Tamas Staub, Tamas Taub and Kurt Schwitters a další, začínal jako muzikant, básník a fotograf. Od 60. let 20. stol. pracuje formou happeningů a akcí; v ropce 1966 organizuje spolu s Gáborem Altorjayem první happening v Maďarsku.

Byl zapojen do hnutí fluxus, překládal a dovážel texty, organizoval akce, v roce 1969 pořádá první fluxus koncert v Maďarsku. Je jednou z nejnepopsatelnějších postav maďarské avantgardy, jejíž směřování i náplň významně ovlivnil.

St.Auby v roce 1968 založil IPUT (maďarsky TNPU), Mezinárodní paralelní unii telekomunikací, fiktivní organizaci. Pro svůj „ne-umělecký radikalismus a podílení se na samizdatu“ byl cenzurován, v roce 1974 byl uvězněn a poté donucen opustit zemi a odchází do exilu v Ženevě.

Výběr z výstav: Istanbul Biennal 2009 (Istanbul, Turecko), Badischer Kunstverein (2010, Karslruhe, Německo) a další.

Výstava je realizována ve spolupráci s tranzit.hu
Podpořeno maďarským Národním kulturním fondem.