Výstava KONTRASTY představuje kontrasty v tvorbě autorky v různých aspektech. Kontrasty ve velikostech, technice, použitém materiálu, způsobu prezentace i motivech jednotlivých děl. Skrývá se za ní mnohaleté úsilí o vyjádření dynamické harmonie kontrastů jin – jang pramenící ze zájmu o východní filosofii, kaligrafii i praxi umění tai-chi, kde teprve jejich vzájemným působením opačné polarity dochází ke komplementaritě a dosahování harmonie.
Tyto motivy jsou základním inspiračním zdrojem autorky.