Prezentace vývoje současného tance a diskuse nad jeho aktuálním stavem

Na semináři určené především profesní veřejnosti bude představen powerpoint sumarizující vývoj současného tanec v ČR, jeho infrastrukturu, systém podpory, ale jeho umělecké výsledky. Prezentace bude základem k diskusi nad perspektivami žánru, jeho hlavními problémy a prioritami.