Baida je videozáznam performance, která se odehrála v roce 2017 v rámci 57. bienále v Benátkách.

 

Dílo, které je ironizující kritikou kontextu přehlídek umění, vzniklo na základě série rozhovorů vedených umělkyní s rybáři z vesnice Staria Terek na pobřeží Kaspického moře. Opakujícím se motivem v jejich příbězích paradoxně není přirozená obava z utonutí, ale z toho, že po nehodě na moři se jejich těla nikdy nenajdou. Muži se proto poutají lanem k přídi bárky (výraz baida v Dagestánu označuje chatrnou loďku), aby v případě, že utonou, umožnili rodinám truchlit nad jejich rakví. Práce se tak zamýšlí nad nejistou existencí rybářů bojujících o přežití v drsných přírodních a ekonomických podmínkách, zároveň je však odpovědí na přehnaná očekávání návštěvníků bienálových přehlídek ve smyslu spektakularity vystavených uměleckých děl.

 

Umělkyně: Taus Makhacheva

 

Kurátorky: Daniela a Linda Dostálkovy

 

Více informací na webu PLATO