Výstava historických vědeckých knih a současného umění u příležitosti 10. narozenin Národní technické knihovny v Praze

 

vystavující: David Adamec, Georgius Agricola, Leon Battista Alberti, Alhazen, Pierre Apian, Archimedes, Lucas Ioannes Aurigarius, Matúš Buranovský, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Jiří David, Dávid Demjanovič, René Descartes, Juraj Dudáš, Albrecht Dürer, Albert Einstein, Lazar Ercker, Euklides, Nicolas de Fer, Ján Gašparovič, Jakub Geltner, Hanns Holtzhammer, Johann Baptist Homann, Daniel Hüttler, Jana Kasalová, Magdaléna Kašparová, Athanasius Kircher, Pavel Kopřiva, Marek Kvetán, Jaro Kyša, Matúš Lányi, Jacob Leupold, Michal Machciník, Marek Marci z Kronlandu, Bjoern Melhus, Jarmila Mitríková, David Možný, Yves Netzhammer, Isaac Newton, Andrea Palladio, Paracelsus, Dan Perjovschi, Luboš Plný, Marcus Vitruvius Pollio, Andreas Pozzo, Cesare Ripa, Walther Hermann Ryff, Alžběta Říhová, Vincenzo Scamozzi, Petrus Schenk, Henricus Scherer, Gaspar Schott, Sebastiano Serlio, Jacopo Barozzi da Vignola, Stanislav Zámečník, Martin Zet, etc.

 

Výstava Techné je oslavou deseti let existence Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Koncepce výstavy je založena na konfrontaci výjimečných sbírkových předmětů Historického fondu NTK a současného českého i mezinárodního umění.

 

Slovo Techné u antických filosofů značilo dovednost a to jak zručnost řemeslníka, tak schopnosti lékaře nebo talent umělce, později na jeho základě vzniknul termín technologie, který se stal jedním z klíčových slov dnešní civilizace a takříkajíc synonymem jejího “rozvoje”, jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Základem prezentované kolekce je několik desítek knih a dokumentů z Historického fondu NTK, které byly vybrány se zřetelem k plastickému vykreslení jeho obsahu a současně k vývoji vědy a techniky během historie lidstva. Vedle patrně nejvýznamnějšího vzácného svazku z fondu NTK, knize o perspektivě od Albrechta Dürera z roku 1525, to jsou knižní vydání textů Isaaca Newtona, Leona Battisty Albertiho, Jacopa da Vignoly, Athanasia Kirchera, Georgia Agricoly, Joachima Barranda, nebo Alhazena. Expozice zahrne také nejvýznamnější kartografické sbírkové předměty NTK, včetně rozměrné barokní mapy Českých zemí a dvou barokních glóbů. Výstava také představí obejkty a obrazy vytvořené současnými umělci z Čech i ze zahraničí. Společná prezentace současného umění a vědeckých knih nabízí možnost k zamyšlení nad paralelami, které tyto zdánlivě odlišné přístupy k pochopení světa reprezentují.

 

kurátoři: Milan Mikuláštík, Petr Nouza

 

Děkujeme: AVU, UMPRUM, HYB4, Slovenský inštitút