Krajinářská architektka a vizuální umělkyně přijíždí do Čech objevovat rozmanitou a velkorysou krajinu. Veřejná přednáška s diskuzí o krajině se koná v úterý 18. září od 18.00 hodin ve Veřejnél sále a Galerii Hraničář v Ústí nad Labem.

Teresa Moller představí přístup svého atelieru a na základě svého rezidenčního pobytu v Praze a severozápadních Čechách nabídne nové impulsy pro zacházení s českou krajinou. Ve své rodné zemi Chile působí v ateliéru Studio Teresa Moller y Asociados, které se věnuje urbánním prostorům či zemědělským projektům, zkoumá přírodní systémy, místní ekologii a veřejný prostor. Přijďte se seznámit s rozmanitou krajinou Chile, Argentiny nebo Austrálie, kde architektka vytvořila nespočet projektů.

Ve spolupráci s platformou a galerií norma space, jenž vznikla jako bezprostřední reakce na chybějící formát diskuse o architektuře.